In een adaptieve toets worden de opgaven aangepast aan de ingeschatte vaardigheid van een leerling. Wanneer er een betrouwbare inschatting van het niveau kan worden gemaakt, worden er geen opgaven meer aangeboden. Het aantal opgaven dat wordt aangeboden varieert per leerling. Hierdoor verschilt de tijdsduur per leerling. Wij raden aan om de leerlingen een bepaalde tijd aan de toets te laten werken en dan af te sluiten. Je kunt de leerlingen ook laten stoppen na een bepaald onderdeel. Leerlingen kunnen de toets daarna weer hervatten en verder gaan waar ze gebleven waren. Door de adaptiviteit is het niet mogelijk om een vaste tijdsplanning te maken.