Bij het onderdeel lezen stellen we alleen meerkeuzevragen. 

In het onderdeel taalverzorging bieden we zowel open- als meerkeuzevragen aan. Hierbij moet je denken aan het invullen van de juiste werkwoordsvorm of (vanaf volgend jaar) dictee vragen waarbij de zin wordt voorgelezen en waarbij de leerling het woord invult.

Bij rekenen krijgen de leerlingen zowel open- als meerkeuzevragen. Deze worden in verschillende vormen aangeboden. Daarbij moet je denken aan het invullen van lege plekken in een tabel, het aanvinken van verschillende antwoordopties of antwoorden verslepen in de juiste volgorde.