Het advies van de eindtoets is een meervoudig advies. Dit houdt in dat het toetsadvies een combinatie is van twee schoolniveaus (bijv. vmbo bb / vmbo kb). Vwo is hierop een uitzondering. Vanuit het ministerie is het verplicht dat de eindtoetsen deze meervoudige adviezen gebruiken. Scholen mogen wel zelf kiezen of ze enkelvoudige adviezen en/of meervoudige adviezen geven. Meer informatie is te vinden op: www.rijksoverheid.nl | adviezen in groep 8