Het kan zijn dat het toetsadvies van AMN Aansluiting hoger of lager is dan het toetsadvies van de AMN Eindtoets. Dit komt doordat er bij Aansluiting veel breder wordt gekeken. Daarbij worden ook gedrag & houding, interesses en de capaciteiten van een leerling meegenomen. Aansluiting adviseert per leerling een begeleidingsstijl. Wanneer de school de leerling op de geadviseerde manier begeleidt en extra investeert in de aandachtsgebieden van taal en rekenen, is het toetsadvies doorgaans haalbaar.